Senszo

Welkom bij Senszo,

Senszo is een kleinschalige dagbestedingsplek in Apeldoorn. Dit betekent dat er voldoende ruimte en aandacht is voor iedere cliënt. Ons programma bestaat uit arbeidsmatige, creatieve, sportieve en fysieke activiteiten. Daarnaast werken we aan het aanleren en onderhouden van educatieve vaardigheden. Hierbij valt te denken aan taal- en rekenvaardigheden, maar ook wereldoriëntatie en maatschappelijke vorming zijn zaken die aan bod komen. Deze combinatie maakt het aanbod van Senszo uniek.

Missie,

Wij zijn drie gedreven mensen met een zorg -/onderwijs achtergrond, die geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder mens. Wij geloven dat deze ontwikkeling zich altijd doorzet als je aansluit bij de interesse en belevingswereld van het individu. We werken hierbij vanuit een veilige basis die we creëren door vertrouwen, een duidelijke dagstructuur met terugkerende activiteiten en met respect voor ieders mogelijkheden. Respect voor ieder mens betekent voor ons ook moeilijk verstaanbaar gedrag niet te beheersen, maar te begrijpen. Onze cliënten hebben inbreng in hun eigen ontwikkelingsproces en dag invulling.
 

Visie,

Onze visie is dat ieder mens de ruimte moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij bepaalt elke cliënt zijn eigen ontwikkelingsroute. Door de cliënt te observeren en in goed overleg met hem/haar en de belangenbehartigers komen we samen tot een passend activiteitenaanbod en de daarbij behorende begeleiding. Respect, betrouwbaarheid, autonomie en ervaringsbeleving zijn de steekwoorden die passen binnen onze visie. Ook draaien we op onze eigen manier mee in de maatschappij door in onze eigen wijk gebruik te maken van voorzieningen  en activiteiten. Daarnaast zoeken we voor onze cliënten een werkervaringsplek, waarbij we een onderdeel kunnen zijn van een reguliere bedrijfscultuur. Hiermee benutten we onze mogelijkheden om te integreren, buiten de veilige muren van Senszo.

Respect, betrouwbaarheid, autonomie en samenwerken zijn steekwoorden die passen binnen onze visie.